H&G Uitgeverij: klein in omvang, groot in kwaliteit! 

Luchtvaart in vogelvlucht mockup

H&G Uitgeverij is opgericht in 2007 met het uitbrengen van het eerste boek, Jatten van de baas. Dit boek werd een groot succes, met als hoogtepunten een interview met de auteurs op BNR (Business News Radio) en een gesprek met Astrid Joosten in haar TV-programma 'Alles draait om geld'.

Daarna verscheen de driedelige serie "Financieel management voor de niet-financiële manager". Inmiddels zijn van deze boeken meer dan 20.000 exemplaren verkocht.

Eind 2013 is een nieuwe lijn gestart: literaire detectives. De Amsterdamse schrijfster Liz Brouwer debuteerde met Een Beestachtig Verbond, het eerste deel in de reeks van rechercheur Suze van Baarle en haar team. Het tweede deel verscheen in juni 2014: Fataal Verlangen, opgevolgd door alweer het derde deel in maart 2015: Noodlottige Berekening.

In de afgelopen jaren verschenen daarnaast o.a.:
• 'Koffie.' - bundel met columns van Maurits Koelewijn,
Leen Pfrommer, schaatscoach - van Gijs en Eelco Hiltermann,
• Beginselen Accountancy - Gijs Hiltermann en Remy Stapper
Financieel Management in de gezondheidszorg - Gijs Hiltermann.
Luchtvaart in vogelvlucht - deel 1 - Thijs Postma.

H&G Uitgeverij is aangesloten bij 'De Vrije Uitgevers', een vereniging van kleine uitgeverijen.


Financieel Management 3 derde druk

Maart 2020

Nieuwe druk van Financieel Management deel 3

De serie ‘Financieel management voor de niet-financiële manager’ behandelt in drie delen de belangrijkste financiële onderwerpen op een niveau dat voor leken op financieel gebied helder en begrijpelijk is. Dit derde deel behandelt elf min of meer losstaande onderwerpen die verschillende aspecten van financieel beheer belichten, zoals rente- en valutamanagement, financiële fraude, internebeheersingssystemen, werkkapitaalbeheer en ‘value based management’.

In deze derde druk zijn met name de voorbeelden geactualiseerd en is de tekst op enkele plaatsen wat aangepast. Bovendien zijn hoofdstukken toegevoegd over financiële functies in een organisatie en de bepaling van verkoopprijzen.

Naast Deel 3 - financiële-beheeraspecten zijn er ook

Bestel de boeken nu!
Alle boeken zijn te bestellen via deze website of via de boek- (web)winkel.


Financieel Management 1 4e druk voorplat

 Oktober 2019

10.000ste exemplaar verkocht van de Financieel Management deel 1

De serie 'Financieel management voor de niet-financiële manager' behandelt in drie delen de belangrijkste financiële onderwerpen op een niveau dat voor leken op financieel gebied helder en begrijpelijk is.
Dit eerste deel gaat over de jaarverslaggeving, waarbij de drie financiële staten (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) worden behandeld en de juridische achtergronden aan de orde komen. Doel is om de terminologie te verduidelijken en te laten zien hoe een jaarrekening kan worden geanalyseerd.

In deze vierde druk zijn de voorbeelden geactualiseerd en is de tekst op enkele plaatsen wat aangepast. Bovendien zijn de wetswijzigingen in het Burgerlijk wetboek deel 2 titel 9 verwerkt.

Naast Deel 1 - jaarverslaggeving zijn er ook

  • Deel 2 - management accounting & control. Onderwerpen die daarbij aan de orde worden gesteld, zijn: beslissen op basis van kasstromen, kosten en kostprijs, budgettering, interne verrekening en prestatiemanagement.
  • Deel 3 - financiële-beheeraspecten. Het behandelt een aantal min of meer losstaande onderwerpen die verschillende aspecten van financieel beheer behandelen, zoals valutamanagement, financiële fraude, interne-beheersingssystemen, werkkapitaalbeheer en 'value based management'.

Bestel de boeken nu!
Alle boeken zijn te bestellen via deze website of via de boek- (web)winkel.


Gijs Hiltermann afscheidscollege Nyenrode voorplat

Verschenen op 4 september 2019:

Kostenallocatie en interne verrekening: zin en onzin

Afscheidscollege door Gijs Hiltermann

Op 4 september 2019 heeft Gijs Hiltermann afscheid genomen van zijn werkzaamheden bij Nyenrode Business Universiteit. Ter gelegenheid daarvan gaf hij een afscheidscollege met de titel 'Kostenallocatie en interne verrekening: zin en onzin'.

Zijn college en dankwoord zijn gevat in deze uitgave die voor € 8,95 verkrijgbaar is via deze website.

Direct bestellen.


Luchtvaart in vogelvlucht mockup

Verschenen op 29 augustus 2019:

Luchtvaart in vogelvlucht deel 1

De spannende jaren van de luchtvaart

Op donderdag 29 augustus is het eerste deel in de serie ‘Luchtvaart in vogelvlucht’ verschenen, met als ondertitel: ‘De spannende jaren van de luchtvaart’. Dit boek is geschreven door de bekende luchtvaarthistoricus en publicist Thijs Postma en bestaat uit de gebundelde verhalen die eerder verschenen in het luchtvaarttijdschrift ‘Piloot en Vliegtuig’.

In deze prettig leesbare artikelen staan vaak verrassende, avontuurlijke en merkwaardige feiten, rijk geïllustreerd met mooie historische foto’s en schilderijen van Thijs Postma. De onderwerpen variëren van Maxim’s monstermachine van vóór de gebroeders Wright tot de Boeing 727, een van de best verkochte straalverkeersvliegtuigen ter wereld.
Een ‘must’ voor iedereen die in luchtvaart is geïnteresseerd.

Thijs Postma kreeg bekendheid door zijn luchtvaartschilderijen, zijn boeken over luchtvaarthistorie en zijn (hoofd)redacteurschap van diverse luchtvaarttijdschriften.

Martin Schröder neemt nieuwste boek van Thijs Postma in ontvangst 002‘Luchtvaart in vogelvlucht’ is een uitgave van H&G Uitgeverij. Op donderdag 29 augustus ontving Martin Schröder uit handen van uitgever Monica Grummels het eerste exemplaar. Dit viel tegelijk met de opening van de schilderijententoonstelling van Thijs Postma: ‘100 Jaar Fokker’ in Restaurant ‘t Fort, Fortwachter 3 in Vijfhuizen.
Voor de pers was een gesigneerd exemplaar van het boek beschikbaar.

Het boek is te koop via de boek- en webwinkel voor €19,95 of hier te bestellen.

Foto: Martin Schröder neemt het boek van Thijs Postma in ontvangst.
V.l.n.r. Gijs, Monica, Thijs Postma, Sylvia Postma en Martin Schröder.


 Verschenen 21 mei 2019:

Beginselen Accountancy omslag druk2 voorflapTweede druk van Beginselen Accountancy

In het voorjaar is de tweede druk van het boek Beginselen Accountancy van Gijs Hiltermann en Remy Stapper verschenen. Beginselen Accountancy is een inleiding voor eenieder die op hogeschool of universiteit een studie accountancy begint.

In zes hoofdstukken

  • worden het vakgebied accountancy en de inrichting en werking van organisaties beschreven,
  • worden de drie ‘pijlers’ van accountancy; externe verslaggeving, bestuurlijke informatievoorziening en auditing behandeld en
  • wordt ingegaan op ethische aspecten van accountants- en controllersberoep.

Direct bestellen »


Verschenen in maart 2019:

Vierde druk van Financieel Management deel 1

Financieel management staat bij velen in de belangstelling; niet zo vreemd, want geld speelt in organisaties nu eenmaal een belangrijke rol. Managers hebben daarmee te maken, ook als zij zelf niet in de financiële sector van die organisatie werken.

Zo moeten er gesprekken worden gevoerd met financiële functionarissen, zoals controllers, accountants en financieel directeuren. Bedrijfsvoeringsaspecten brengen ook vrijwel altijd financiële gevolgen mee, die in managementteams worden besproken. Voldoende kennis van financieel management is daarom voor iedere manager van essentieel belang.

De serie 'Financieel management voor de niet-financiële manager' behandelt in drie delen de belangrijkste financiële onderwerpen op een niveau dat voor leken op financieel gebied helder en begrijpelijk is. Dit eerste deel gaat over de jaarverslaggeving, waarbij de drie financiële staten (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) worden behandeld en de juridische achtergronden aan de orde komen. Doel is om de terminologie te verduidelijken en te laten zien hoe een jaarrekening kan worden geanalyseerd.

Direct bestellen »


FM serie

November 2018

20.000ste exemplaar verkocht van de Financieel Management serie

De serie 'Financieel management voor de niet-financiële manager' behandelt in drie delen de belangrijkste financiële onderwerpen op een niveau dat voor leken op financieel gebied helder en begrijpelijk is.

  • Deel 1 gaat over de jaarverslaggeving, waarbij de drie financiële staten (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) worden behandeld en de juridische achtergronden aan de orde komen. Doel is om de terminologie te verduidelijken en te laten zien hoe een jaarrekening kan worden geanalyseerd.
  • Deel 2 gaat over management accounting & control. Onderwerpen die daarbij aan de orde worden gesteld, zijn: beslissen op basis van kasstromen, kosten en kostprijs, budgettering, interne verrekening en prestatiemanagement.
  • Deel 3 gaat over de financiële-beheeraspecten. Het behandelt een aantal min of meer losstaande onderwerpen die verschillende aspecten van financieel beheer behandelen, zoals valutamanagement, financiële fraude, interne-beheersingssystemen, werkkapitaalbeheer en 'value based management'.

Bestel de boeken nu!
Alle boeken zijn te bestellen via deze website of via de boek- (web)winkel.


Mockup FM gezondheisdzorgVerschenen in 2018:

Financieel Management in de gezondheidszorg

Van Gijs Hiltermann

Binnen de zorgsector werken veel professionals als manager die, vaak monodisciplinair opgeleid, steeds meer integraal verantwoordelijk worden voor de bedrijfsvoering. Dat betekent dat er een verbreding van bedrijfskundige kennis moet plaatsvinden. Daarnaast verandert er veel in de zorg. Toenemende marktgerichtheid, commercieel werken, interne verzakelijking, diagnose behandelcombinaties en DOT’s zijn daar voorbeelden van. Dat betekent dat de zorgmanager van nu niet alleen breed bedrijfskundig geschoold moet zijn, maar tevens begrijpt wat de veranderende wereld betekent voor zijn functioneren. En financiën spelen daarbij een belangrijke rol. Kennis van de basisbeginselen van financieel management is dan ook onontbeerlijk voor managers in de gezondheidszorg.

Om twee redenen is kennis van financieel management van belang voor zorg­managers:

  • een manager in de zorgsector is (mede)verantwoordelijk voor de financiën in zijn bedrijfsonderdeel;
  • het is voor een manager van belang om een gesprek te kunnen voeren over financiën met de ‘specialist’ op dit gebied: de controller, accountant of hoofd economische en administratieve dienst (HEAD).

Dit boek is ontwikkeld voor leidinggevenden in het midden en hoger management die verantwoordelijk worden of zijn voor een deel van de bedrijfsvoering in een zorginstelling. Tevens is dit boek nuttig voor managers afkomstig van buiten de zorgsector die in de zorg gaan werken of met de zorgsector te maken hebben.

Bestel het boek nu!
Het boek is te bestellen via deze website of via de boek- (web)winkel. Bestellen »


Mockup Leen Pfrommer boek mockupVerschenen eind 2017:

Leen Pfrommer, schaatscoach

Van Gijs Hiltermann en Eelco Hiltermann

Leen Pfrommer (1935) is een van de invloedrijkste schaatscoaches die ons land ooit gekend heeft. Onder leiding van de kleine man met zijn karakteristieke oranje puntmuts domineerde Nederland in de jaren ‘70 voor het eerst de internationale schaatssport.

Ard Schenk, Harm Kuipers en Piet Kleine werden wereldkampioen allround. Het waren de jaren dat miljoenen Nederlanders, invulschema’s in de aanslag, aan de buis gekluisterd zaten tijdens Europese- en wereldkampioenschappen. Vanaf 1984 begeleidde Pfrommer elf jaar lang talenten van Jong Oranje, onder wie de latere wereldkampioenen Falko Zandstra, Ids Postma en Rintje Ritsma. Later trainde hij de opleidingssprintploeg, waar Jan Bos, Erben Wennemars en Marianne Timmer hun doorbraak beleefden. Pfrommer stond erom bekend dat hij zijn pupillen keihard liet trainen, met voor die tijd revolutionaire trainingsmethodes. Leen Pfrommer heeft daarmee een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling tot leidende schaatsnatie die ons land nog altijd is.

Gijs Hiltermann: 'Ik heb het altijd vreemd gevonden dat nooit een boek is geschreven over deze bijzondere man, naar mijn overtuiging de grondlegger van ‘het moderne schaatsen’, zonder wiens bestaan de schaatssport in Nederland niet het niveau zou hebben gehaald dat het nu heeft.'

Lees alles over deze legendarische schaatscoach en trainer in het boek Leen Pfrommer, schaatscoach, met een voorwoord van Jac Orie.

Bestel het boek nu!
Het boek is te bestellen via deze website of via de boek- (web)winkel. Bestellen »


Financieel Management 2 omslag derde drukVerschenen juni 2016: de derde druk van Financieel Management voor de niet-financiële manager - deel 2

Financieel management staat bij velen in de belangstelling; niet zo vreemd, want geld speelt in organisaties nu eenmaal een belangrijke rol.

Managers hebben daarmee te maken, ook als zij zelf niet in de financiële sector van die organisatie werken. Zo moeten er gesprekken worden gevoerd met financieel functionarissen, zoals controllers, accountants en financieel directeuren. Bedrijfsvoeringsaspecten brengen ook vrijwel altijd financiële gevolgen mee, die in management­teams worden besproken. Voldoende kennis van financieel management is daarom voor iedere manager van essentieel belang.

Bestellen »


Koffiepunt omslag voorzijdeVerschenen april 2016:
Koffie. - Bundel met columns van Maurits Koelewijn

De Amsterdamse koffiecultuur is de laatste jaren enorm veranderd. Waar je tien jaar geleden hooguit een bakkie leut haalde bij tante Leen of ome Willem, struikel je anno nu over de leuke en eigenzinnige koffiebarretjes. Allemaal hebben zij hun eigen sfeer en smaak.

Maurits Koelewijn heeft zijn nieuwe roman zoveel mogelijk in deze koffiepunten geschreven. Tussen het werken door schrijft hij columns over die wonderlijke en verbazingwekkende nieuwe wereld van barista’s, latte-art en meubels uit grootmoederstijd.

De columns uit Koffie. verschenen eerder in Stadsblad De Echo.

Bestellen »


Bedrijfskunde door de jaren heen cover

Bedrijfskunde door de jaren heen

Bedrijfskunde door de jaren heen werd uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van IBO Business School.

De wereld is behoorlijk veranderd sinds 1975. Ook het, nog steeds jonge, vakgebied bedrijfskunde heeft zich ontwikkeld. En die evolutie blijft voortgaan, want bedrijfskunde is een vakgebied dat zich voortdurend blijft aanpassen. Diverse bedrijfskundige systemen van toen zijn nog steeds goed bruikbaar, maar ook nieuwe modellen en inzichten doen hun intrede. Ontwikkelingen in technologie, economie, markt en maatschappij zijn belangrijke drijfveren voor de ontwikkeling van de bedrijfskunde.

Deze kleine greep uit het grote arsenaal aan voorbeelden illustreert de veranderingen die zich in de afgelopen veertig jaar hebben voltrokken en de invloed die deze hebben gehad op onze maatschappij in het algemeen en op het vakgebied bedrijfskunde in het bijzonder.

Bedrijfskunde door de jaren heen werd samengesteld uit bijdragen van diverse auteurs, onder redactie van Gijs Hiltermann en Jolanda van Eijk.

Bestellen? Klik hier.


HG omslagen Beestachting Verbond Fataal Verlangen Noodlottige Berekening Liz brouwerBoeken Liz Brouwer in drie landen verkrijgbaar!

De boeken van Liz Brouwer zijn inmiddels in drie landen verkrijgbaar: Nederland, Vlaanderen en Suriname.
In de VACO-boekhandel aan de Domineestraat 26 in Paramaribo zijn onze literaire detectives inmiddels ook te koop!

 

 


Proefschrift Business Unit Controller Involvement in Management voorzijde

Business Unit Controller Involvement in Management

Op 31 augustus 2015 verdedigde J.A. ten Rouwelaar zijn dissertatie Business Unit Controller Involvement in Management op Nyenrode Business Universiteit.

De dissertatie is verkrijgbaar bij H&G Uitgeverij.
Bestellen? Klik hier.