Skip to content

Nu verschenen: vijfde druk Financieel Management deel 1

In deze vijfde druk zijn de voorbeelden geactualiseerd.

 

Financieel management staat bij velen in de belangstelling; niet zo vreemd, want geld speelt in organisaties nu eenmaal een belangrijke rol. Managers hebben daarmee te maken, ook als zij zelf niet in de financiële sector van die organisatie werken.

 

Zo moeten er gesprekken worden gevoerd met financiële functionarissen, zoals controllers, accountants en financieel directeuren. Bedrijfsvoeringsaspecten brengen ook vrijwel altijd financiële gevolgen mee, die in managementteams worden besproken. Voldoende kennis van financieel management is daarom voor iedere manager van essentieel belang.

 

De serie ‘Financieel management voor de niet-financiële manager’ behandelt in drie delen de belangrijkste financiële onderwerpen op een niveau dat voor leken op financieel gebied helder en begrijpelijk is. Dit eerste deel gaat over de jaarverslaggeving, waarbij de drie financiële staten (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) worden behandeld en de juridische achtergronden aan de orde komen. Doel is om de terminologie te verduidelijken en te laten zien hoe een jaarrekening kan worden geanalyseerd.

 

H&G is gevestigd in Zwammerdam en is naast boeken op het gebied van Accountancy ook uitgever van andere fictie en non-fictie boeken.

H&G Uitgeverij

Klein in omvang,
groot in kwaliteit! 

H&G: Gijs Hiltermann en Monica Grummels

H&G Uitgeverij is opgericht in 2007 met het uitbrengen van het eerste boek, Jatten van de baas. Dit boek werd een groot succes, met als hoogtepunten een interview met de auteurs op BNR (Business News Radio) en een gesprek met Astrid Joosten in haar TV-programma ‘Alles draait om geld’. Daarna verscheen de driedelige serie “Financieel management voor de niet-financiële manager”. Inmiddels zijn van deze boeken meer dan 20.000 exemplaren verkocht.

 

Eind 2013 is een nieuwe lijn gestart: literaire detectives. De Amsterdamse schrijfster Liz Brouwer debuteerde met Een Beestachtig Verbond, het eerste deel in de reeks van rechercheur Suze van Baarle en haar team. Het tweede deel verscheen in juni 2014: Fataal Verlangen, opgevolgd door alweer het derde deel in maart 2015: Noodlottige Berekening.

 

In de afgelopen jaren verschenen daarnaast o.a.:
Koffie. – bundel met columns van Maurits Koelewijn,
Leen Pfrommer, schaatscoach – van Gijs en Eelco Hiltermann,
Beginselen Accountancy – Gijs Hiltermann en Remy Stapper
Financieel Management in de gezondheidszorg – Gijs Hiltermann.
Luchtvaart in vogelvlucht – deel 1 – Thijs Postma.

 

H&G Uitgeverij is aangesloten bij ‘De Vrije Uitgevers’, een vereniging van kleine uitgeverijen.