pdf 128 Deel 1 - Meerkeuzevragen
pdf 128 Deel 1 - Antwoorden
pdf 128 Deel 2 - Meerkeuzevragen
pdf 128 Deel 2 - Antwoorden
pdf 128 Deel 3 - Meerkeuzevragen
pdf 128 Deel 3 - Antwoorden
pdf 128 Begrippenlijst


Video's

De besturing van een organisatie

Jaarverslag en jaarrekening

 

De balans

De winst- en verliesrekening

 

Het kasstroomoverzicht

De analyse van de jaarrekening

 

Kostenallocatie en interne verrekening: zin en onzin