Skip to content

Privacy en cookies

1. Algemeen
H&G Uitgeverij gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoons-gegevens van de gebruiker van deze website.
H&G Uitgeverij verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening van H&G Uitgeverij aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

 

2. Gegevens
Bij en/of na bezoek van de website verzamelt H&G Uitgeverij twee soorten gegevens van de gebruiker:
Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de H&G Uitgeverij website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht.
Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op de site aan H&G Uitgeverij heeft verstrekt.
Het eigendom van de door H&G Uitgeverij verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan H&G Uitgeverij verstrekt hebben. H&G Uitgeverij bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor H&G Uitgeverij deze verzamelt of verwerkt (zie verder sub 3).

 

3. Doeleinden
H&G Uitgeverij verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over H&G Uitgeverij. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie via H&G Uitgeverij met het internet. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door H&G Uitgeverij verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van H&G Uitgeverij en worden aangewend om de H&G Uitgeverij website te optimaliseren.

 

4. Verstrekking aan derden
Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt H&G Uitgeverij geen persoonsgegevens aan derden.
Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die H&G Uitgeverij namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

 

5. Cookies
H&G Uitgeverij kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen H&G Uitgeverij in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de H&G Uitgeverij website, dan wel de diensten van H&G Uitgeverij.
In de browserinstellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die H&G Uitgeverij verleent niet meer kunnen worden gebruikt.
H&G Uitgeverij wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.