Studiemateriaal

De nuvolgende meerkeuzevragen sluiten aan bij de boeken ‘Financieel management voor de niet-financiële manager deel 1, deel 2 en deel 3.

Video’s

Deze video’s sluiten aan bij de boeken ‘Financieel management voor de niet-financiële manager deel 1 en deel 2′ en ‘Financieel management in de gezondheidszorg’.

Onderstaande video betreft het afscheidscollege van Gijs Hiltermann, gegeven op de Business Universiteit Nyenrode op 4 september 2019, met de titel “Kostenallocatie en Interne verrekening, zin en onzin”.